Het WVC voor u

 

Welkom op de site van het Wateringse Veld College. Onze locatie richt zich op leerlingen die de potentie en de ambitie hebben om uiteindelijk met een HBO- of WO-opleiding de arbeidsmarkt op te gaan. De school biedt onderwijs op VMBO-TL (MAVO), HAVO en VWO-niveau.
 

Ook tweetalig en internationaal
De school onderscheidt zich onder andere door een aantrekkelijke VWO-afdeling met de mogelijkheid om een tweetalige opleiding en/of het gymnasium te volgen. Daarnaast geldt voor alle opleidingen binnen het Wateringse Veld College dat de school een internationale oriëntatie heeft.


Moderne onderwijskundig inzichten
Het Wateringse Veld College werkt volgens moderne onderwijskundige inzichten. Het uitgangspunt daarbij is dat de leerling in belangrijke mate zelf verantwoordelijk is voor het leerproces. De docent is daarbij vooral begeleider. Dit is te zien in de didactische werkvormen waarmee het Wateringse Veld College werkt. Het Wateringse Veld College wil de leerling tijdens zijn of haar schoolloopbaan niet alleen kennis bijbrengen, maar wil de leerling vormen tot een zelfstandig, zelfbewust en sociaalvaardig individu. De leerling is dan goed in staat samen te werken met anderen en weet hoe kennis en informatie verworven kan worden.

Klimaat
Op het Wateringse Veld College doet iedereen mee. Niemand wordt uitgesloten. Tegelijkertijd verwachten wij dat alle leerlingen in principe meedoen aan alle activiteiten die de school aanbiedt. We gaan dus uit van wederzijds respect en betrokkenheid.
De school biedt naast onderwijs een podium waarop letterlijk en figuurlijk alle talenten van leerlingen naar voren kunnen komen: muziek, theater, sport. De school wil een representatieve afspiegeling van de Nederlandse samenleving zijn. De school betrekt ouders nadrukkelijk bij de activiteiten die de school aanbiedt.